Hemlig avlyssning utan brottsmisstanke

Hemlig avlyssning i förebyggande syfte

Den 1 oktober 2023 började den nya lagen om preventiva tvångsmedel att gälla i kampen mot gängrelaterad brottslighet. Det innebär att en person kan avlyssnas utan att han eller hon vet om det, även om det inte finns en konkret brottsmisstanke. Syftet är att i förebyggande syfte avlyssna personer i hemlighet. Tidigare fick preventiv avlyssning enbart användas för att förhindra terrorism och spioneri. Beslut om hemlig preventiv avlyssning fattas av domstolen.

När kan beslut om hemlig preventiv avlyssning ske?

Tillstånd för preventiva tvångsmedel kan beviljas om det finns en påtaglig risk för brottslig verksamhet inom en organisation eller grupp som utför allvarliga brott, och det finns misstanke om att personer inom denna gruppering kommer att främja brottsliga verksamhet. De brott som omfattas inkluderar mord, människorov, allmänfarlig ödeläggelse, grovt narkotikabrott, grovt vapenbrott, grov narkotikasmuggling, grov vapensmuggling och brott enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.

Domstolen måste snabbt informera Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden om sina beslut om tillstånd för tvångsmedel enligt den nya lagen.

Vad kan det vara för slags avlyssning?

Den typ av avlyssning som det rör sig om kan vara allt ifrån avlyssning av mobiler till kameraövervakning och avläsning av krypterade chattar som polisen nu får tillgång till med den nya lagen. Dock får polisen inte använda hemlig rumsavlyssning (buggning) i dessa situationer, utan då måste det fortsättningsvis finnas en brottsmisstanke.

Kritik mot förslaget

Sveriges advokatsamfund har riktat kritik mot förslaget om hemlig preventiv avlyssning då samfundet menar att det finns risk att lagen kan förskjuta gränserna för statens åtgärder mot medborgarna. Till SVT har Advokatsamfundets generalsekreterare Mia Edwall Insulander sagt att om staten ska avlyssna personer som inte är misstänkta finns det en risk att staten kommer avlyssna för brett och för stort (SVT, Advokatsamfundet varnar för att icke-kriminella kan komma att avlyssnas, 2/11-21). Det finns alltså en risk att anhöriga och andra som inte själva är inblandade i brott kommer bli avlyssnade.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!