Vad är dolda fel i fastighet?

Vad är dolda fel i fastighet

Allmänt

Som köpare har du en omfattande undersökningsplikt som är strängare vid fastighetsköp än vid köp av en bostadsrätt. Generellt sett innebär undersökningsplikten att du som köpare förväntas upptäcka de fel som går att se, höra eller lukta sig till. Ska du däremot sälja en fastighet ansvarar du för dolda fel i tio år efter försäljningen. Med dolda fel menas fel i bostaden som fanns vid köptillfället och som köparen inte kunnat upptäcka vid en undersökning. Felet ska även inte kunnat förväntats med hänsyn till fastighetens ålder, skick och användning. Dessutom ska fastighetens marknadsvärde ha påverkats av felen. Med andra ord ska felen inverkat väsentligen på fastighetens pris.

Vad ska du göra när du upptäcker dolda fel?

Som köpare av en fastighet är det viktigt att snarast möjligt ta kontakt med en advokat om du misstänker eller till och med har fått bekräftat att det är fel på fastigheten. Detta är dels viktigt för att tidigt få en bedömning av möjligheterna till framgång vid en tvist, dels för att inom rimlig tid reklamera felet till säljaren.

Det är viktigt att reklamera felet till säljaren inom rimlig tid. Vad som är rimlig tid varierar beroende på omständigheterna och det finns ingen exakt gräns. Är du osäker på ditt enskilda fall är det bra att du pratar med en advokat om det.

Kan jag få skadestånd eller ersättning?

Det du kan göra är att begära prisavdrag på det du har betalat för fastigheten. Prisavdraget ska motsvara marknadsvärdesminskningen eller, vilket är vanligare, vad det kostar att åtgärda det dolda felet. Du ska kunna styrka prisavdraget, antingen genom ett intyg från mäklare eller en offert eller faktura från det företag som har åtgärdat de dolda felen.

Som köpare har man inte rätt till prisavdrag för brister som är små i förhållande till köpeskillingen.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!