Kriminalvården vill förverka mina dagar – vad ska jag göra?

kriminalvarden-vill-forverka-mina-dagar-vad-ska-jag-gora

Allmänt

När du har avtjänat två tredjedelar av ditt fängelsestraff ska du bli villkorligt frigiven om det inte finns särskilda skäl som talar emot det. Under din villkorliga frigivning är resterande strafftid en prövotid.

Under prövotiden kan du övervakas av frivården om det behövs för att minska risken att du begår nya brott eller för att underlätta dig att återanpassas i samhället. Övervakningen sker ofta i form av att du ska hålla kontakt med frivården, att du ska inställa dig på möten och följa frivårdens föreskrifter. Om du missköter kontakten med frivården kan frivården ansöka hos Övervakningsnämnden att dagar av din villkorligt medgivna frihet ska förverkas. Det innebär att du ska avtjäna hela eller delar av ditt återstående fängelsestraff.

Frivårdens åtgärd ska vara proportionerlig

Det finns andra åtgärder som frivården kan vidta innan de ansöker om att dagar av din villkorligt medgivna frihet ska förverkas. Det kan till exempel vara att utfärda nya eller ändra föreskrifter (26 kap. 18 § brottsbalken), besluta om elektronisk övervakning (26 kap. 17 § brottsbalken) eller ge dig en varning (26 kap. 19 § brottsbalken). Frivården brukar vanligtvis alltid utfärda en varning innan de ansöker hos Övervakningsnämnden om att dagar av din villkorligt medgivna frihet ska förverkas. Om Övervakningsnämnden anser att din misskötsamhet inte är allvarlig eller att det vore oproportionerligt att förverka dagar av din villkorligt medgivna frihet kan nämnden besluta om att tilldela dig en ny varning, ändra föreskrifter som Kriminalvården beslutat om eller själva besluta om föreskrifter eller elektronisk övervakning (26 kap. 19 § 3 st. brottsbalken jämte lagkommentar; Ågren, Brottsbalk [1962:700] 26 kap. 19 § 3 st. Karnov [JUNO]).

Du kan önska ett offentligt biträde

Vi rekommenderar att du meddelar frivården att du önskar ett offentligt biträde som företräder dig. Ett offentligt biträde är oftast en advokat eller en biträdande jurist på en advokatbyrå. Det är Kriminalvården som står för kostnaderna för ditt offentliga biträde.

Advokathuset Actus har gedigen erfarenhet av att hjälpa personer i dessa typer av ärenden.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro & Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.
Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Digital rådgivning

Advokathuset Actus erbjuder nu digital juridisk rådgivning inom alla verksamhetsområden. Med tjänsten kan klienter i hela Sverige få kvalificerad rådgivning, oavsett geografisk plats eller komplexitet i deras juridiska frågor.

Läs mer här

Senaste inläggen

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!