Vad innebär besittningsskydd?

Den som hyr en fastighet har som huvudregel rätt till förlängning av sitt hyresavtal. Vid hyra av bostad talar man om ett direkt besittningsskydd medans den som hyr en lokal har ett indirekt besittningsskydd.

Syftet med det direkta besittningsskyddet är att ge hyresgästen trygghet. Den så kallade ”hyreslagen” innehåller bestämmelser som endast ger hyresvärden en begränsad möjlighet att säga upp ett hyresavtal som ingåtts på bestämd eller obestämd tid. Hyresvärden kan endast säga upp hyresavtalet i vissa angivna undantagsfall, till exempel om hyresgästen missköter sig, om huset ska rivas eller genomgå en större renovering.

För den som hyr en lokal finns inte samma möjlighet att förlänga ett hyresavtal mot hyresvärdens vilja. Istället har den som hyr en lokal i vissa fall rätt till ekonomisk ersättning om hyresvärden avslutar hyresförhållandet.

Ovanstående är en förenkling av regelverket och om du har några frågor kan du kontakta oss via hemsidan, mejl eller något av våra telefonnummer.

Läs mer om fastighetsrätt här

Kontakta en advokat med inriktning på fastighetsrätt.

besittningsskydd advokat
Den som hyr en fastighet har som huvudregel rätt till förlängning av sitt hyresavtal. Vid hyra av bostad talar man om ett direkt besittningsskydd medans den som hyr en lokal har ett indirekt besittningsskydd.

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!