Har jag rätt till rättsskydd när min identitet har blivit stulen?

Rättsskydd i din hemförsäkring

Utökat rättsskydd vid id-stöld

Rättsskydd innebär att ditt försäkringsbolag täcker en del av dina kostnader för bland annat ett eget juridiskt ombud i en rättslig process. Rättsskyddet har däremot flertalet begränsningar. En av dessa begränsningar är att försäkringen normalt inte täcker dina ombudskostnader i förenklade tvistemål (så kallade småmål) utöver en timmes juridisk rådgivning. Förenklade tvistemål är sådana civilrättsliga tvister där värdet som det tvistas om understiger ett halvt prisbasbelopp.

Flertalet försäkringsbolag har däremot ett utökat rättsskydd om du har fått din identitet stulen. Detta utökade rättsskydd innebär att vissa försäkringsbolag ersätter större delen av dina ombudskostnader för förenklade tvistemål till följd av identitetsstöld. Vissa försäkringsbolag kräver inte ens självrisk för denna typ av tvist vilket annars är det normala.

Ytterligare hjälp från försäkringsbolag vid id-stöld

Flertalet försäkringsbolag hjälper dig före det blir en rättslig process. Till exempel hjälper vissa försäkringsbolag dig att bestrida fordringar som har uppstått genom att någon har använt din identitet för att till exempel beställa varor på internet.

Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad som ingår i skyddet och vad du måste göra för att dra nytta av det. Tänk på att det är av vikt att agera snabbt när man upptäcker att man blivit id-kapad.

Vi hjälper dig!

Advokathuset Actus finns i Västerås, Eskilstuna, Örebro och Karlstad. Vi är alltid redo att hjälpa dig och du kan kontakta oss via telefon, mejl eller via vårt kontaktformulär som finns på vår hemsida.

Vi på Advokathuset Actus har stor erfarenhet av komplexa mål.

Vår profil hos Advokatsamfundet.

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!