Familjerätt

Om underhållsbidrag

Ett barns föräldrar är underhållsskyldiga tills barnet fyllt 18 år. Om barnet går i skolan efter att det fyllt 18 år är föräldrarna underhållsskyldiga under

Läs mer
Under ett polisförhör behöver du inte säga någonting alls. Detta oavsett om du är misstänkt, vittne eller annan.

Vad är en framtidsfullmakt?

En framtidsfullmakt är en speciell typ av fullmakt som blir giltig först när fullmaktsgivaren på grund av sjukdom, psykisk störning, försvagat hälsotillstånd eller något liknande

Läs mer
Familjerätt

Vad är förskott på arv?

Om någon ger en gåva till en person som är arvinge till gåvogivaren, kan gåvan i vissa fall avräknas från det arv som mottagaren har

Läs mer