Familjerätt

Under ett polisförhör behöver du inte säga någonting alls. Detta oavsett om du är misstänkt, vittne eller annan.

Vad innebär umgängesrätt?

Vad innebär umgängesrätt? Umgängesrätt är, som ordet antyder, en rättighet för barnet och avser att trygga barnets rätt att etablera och upprätthålla en god och

Läs mer

Vad innebär ensam vårdnad?

Vad innebär ensam vårdnad? I svensk rätt finns två former av vårdnad om barn – gemensam och ensam vårdnad. Om föräldrar bestämmer sig för att

Läs mer