Nyheter

Här har vi samlat de senaste nyheterna från Advokathuset Actus. Vi tar upp aktuella nyheter kopplade till juridik och besvarar vanliga frågeställningar kring ämnen som brottmål, familjerätt, migrationsrätt  & fastighetsrätt. 

Vad är en boutredningsman?

När en person dör bildas ett s.k. dödsbo. Dödsboet är en juridisk person som kan äga tillgångar och ha skulder. Delägare i dödsboet är den

Läs mer

Hur får jag fotboja?

Den som är dömd till högst sex månaders fängelse kan ansöka om att avtjäna straffet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll. Det är detta som lite

Läs mer

Vad är en tingsnotarie?

En tingsnotarie är en person som efter avslutad juristutbildning fått anställning som notarie vid en tingsrätt eller förvaltningsrätt. Det finns även kombinerad tjänstgöring vilket innebär

Läs mer

Har du frågor eller vill ha hjälp med något?
Kontakta oss och vi hjälper dig!