Allmänt

Vad är en tredskodom?

Om du hamnat i tvist med en person eller ett företag och ni inte kan komma överens har båda parterna möjlighet att lämna in en

Läs mer

Hur döljer man sina personuppgifter?

All information som kan kopplas till en person utgör personuppgifter. Myndigheter och företag som hanterar uppgifter om privatpersoners namn, adresser, personnummer, bilder och liknande är

Läs mer