Brottmål

Vad är förtal?

Definitionen av förtal hittas i 5 kap. 1 § första stycket brottsbalken, vari föreskrivs att ”Den som utpekar någon som brottslig eller klandervärd i sitt

Läs mer

Vad är ett tvångsmedel?

Ett tvångsmedel är en inskränkning av grundlagens (Regeringsformen, RF), skydd för medborgarna och de medborgerliga rättigheterna. Rättigheterna framgår bl.a. av RF 1 och 2 kap,

Läs mer